Triada Rogersa. Trzy cechy dobrego terapeuty

Zdaniem Carla Rogersa terapia nie powinna polegać na rozwiązywaniu problemów czy analizie zachowania. Zadaniem terapeuty / psychologa jest przede wszystkim zrozumienie drugiego człowieka i zaakceptowanie go takim, jaki jest. Rogers wymienił trzy cechy, które powinien posiadać każdy dobry terapeuta.

Dobry terapeuta

Rogers jest twórcą terapii skoncentrowanej na osobie. Jest to podejście odmienne od terapii skoncentrowanej na problemie czy na zachowaniu. Jego zdaniem, by terapia była skuteczna, muszą zostać spełnione 3 warunki (tzw. triada Rogersa). Terapeuta musi być:

  • kongruentny – autentyczny, spójny, świadomy siebie
  • bezwarunkowo akceptujący – jest to akceptacja prawdziwa, wewnętrzna
  • empatyczny – jest zdolny spojrzeć na indywidualną sytuację klienta z jego perspektywy, zrozumieć ją i okazać to zrozumienie

Każda osoba ma naturalną tendencję do samorealizacji, samoaktualizacji, rozwoju. Rozwój ten może jednak zostać zablokowany i wtedy pojawiają się różne problemy psychiczne.

Jednostka jest zdolna do rozwiązywania swoich problemów i do zrozumienia siebie. Potrzebuje jednak zrozumienia i szacunku, które pomagają w „odblokowaniu” rozwoju.

Oprócz psychoterapii skoncentrowanej na osobie istnieje wiele innych nurtów psychoterapii. W każdym z nich cel terapii jest widziany nieco inaczej. Istnieją jednak pewne cechy wspólne:

  • Terapeuta powinien kierować się dobrem klienta. Nie oznacza to, że musi zawsze być miły, czasami bowiem konieczne jest powiedzenie czegoś trudnego. Jednak mimo to, motywacją terapeuty powinna być nadal pomoc drugiej osobie, a nie osiągnięcie własnych korzyści czy rozładowanie własnych emocji
  • Terapeuta powinien ustalać z klientem cel pracy i trzymać się go. W razie potrzeby cel może zostać zmieniony w porozumieniu między terapeutą i klientem. Terapeuta nie może jednak ustalać własnych celów terapii, na które klient się nie zgadza
  • Terapeuta powinien korzystać z superwizji swojej pracy, przejść własną psychoterapię oraz stale podnosić swoje kwalifikacje
  • Terapeuta nie powinien wchodzić w prywatne relacje ze swoim klientem. Nie powinien też prowadzić terapii swoich znajomych, rodziny, itp.

Powiązane artykuły

Jeśli potrzebujesz wsparcia

Konsultacja psychologiczna

To forma wsparcia w kryzysach i problemach psychologicznych. Jeśli nie wiesz, czy potrzebujesz psychoterapii, treningu umiejętności, diagnozy czy konsultacji z lekarzem psychiatrą, konsultacja psychologiczna jest dobrym pierwszym wyborem.

Psychoterapia indywidualna

Terapia jest procesem rozwoju, dedykowanym mierzeniu się z przedłużającymi się problemami i zaburzeniami natury emocjonalnej i interpersonalnej. Jest skuteczną w radzeniu sobie z depresją, lękiem, PTSD i skutkami trauma, syndromami DDA i DDD czy zaburzeniami osobowości.

Warsztaty psychologiczne

Zajęcia grupowe w formie treningowej, dotyczące radzenia sobie z emocjami, budowania samoświadomości, samoakceptacji, umiejętności komunikacyjnych. Treningi umiejętności społecznych dla dorosłych i młodzieży. Szkolenia dla rodziców. Grupy wsparcia.

Więcej artykułów