Osoby po doświadczeniach traum często zmagają się z natrętnymi przykrymi wspomnieniami i snami, których chciałyby się pozbyć. Starają się je odsuwać, ale często to nie działa.

Flashbacki – bo tak nazywa się to zjawisko – są w pewnym sensie próbą przetworzenia i opanowania traumy przez naszą psychikę.

Proces terapii nie polega na zdobyciu zdolności do unikania wspomnień, ale na stopniowym przetworzeniu emocji związanych z traumą, tak aby wspomnienia “już nie musiały” ciągle wracać.

Flashbacki pojawiają się często w reakcji na jakiś czynnik przypominający traumę – dźwięk, obraz, zapach, słowo, motyw. Podobnie jak u zwierząt, nasz mózg uczy się reagować lękiem na czynniki przypominające o zagrożeniu, abyśmy unikali kolejnych sytuacji niebezpiecznych. Czasem jednak z zagrożeniem zostają skojarzone elementy, które same w sobie są neutralne. Flashback jest wtedy “fałszywym alarmem”. Musimy włożyć więcej świadomej energii, aby pokonać automatyzmy biologiczne i dostrzec, że dany bodziec sam w sobie nie jest niebezpieczny, zagrożenie minęło, a my jesteśmy już bezpieczni. Oprócz zwierzęcych mechanizmów automatycznych posiadamy także możliwość racjonalnego analizowania sytuacji i zastanawiania się, na które sygnały warto reagować lękiem (walką, ucieczką lub zamrożeniem), a które tak naprawdę tego nie wymagają. Flashback przypomina o potencjalnym niebezpieczeństwie. To jednak Ty decydujesz, czy rzeczywiście potrzebujesz w danym momencie ochrony i stanu gotowości, czy może jest bezpiecznie.

Jeśli doświadczasz natrętnych wspomnień nie staraj się z nimi walczyć za wszelką cenę.

Gdy się pojawiają dostrzeż, że sytuacja już minęła (pod warunkiem, że rzeczywiście minęła). Staraj się oddychać spokojnie, możesz skorzystać z technik gruntujących – możesz policzyć przedmioty w określonym kolorze, które widzisz, policzyć od 100 w dół, skupić się świadomie na spokojnej miłej czynności.

Jeśli samopomoc nie przynosi skutków lub dodatkowo doświadczasz np. silnego poczucia winy, problemów ze snem, ciągłego silnego pobudzenia i stanu gotowości, problemów w relacjach i pracy od momentu trudnego wydarzenia – zgłoś się na psychoterapię, najlepiej u specjalisty specjalizującego się w obszarze trudności związanych z traumą.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Terapia Schematu – co to takiego?

Terapia Schematu jest dedykowana osobom u których występują nawracające trudności emocjonalne i w relacjach z innymi ludźmi (w tym zaburzenia osobowości). Przychodzi z pomocą, gdy …

Jak pokonać lęk

Lęk i niepokój są emocjami nie tylko nieprzyjemnymi, ale też znacznie utrudniającymi codziennie funkcjonowanie. Sprawiają, że zaczynamy unikać różnych sytuacji, a w konsekwencji nie jesteśmy w stanie osiągać naszych celów. Dowiedz się, jak sobie z nimi radzić.

Psychoterapia i terapia traumy

W swojej pracy wychodzę z założenia, że emocje nie są problemem, który trzeba rozwiązać, tylko wskazówkami w drodze do lepszego zrozumienia siebie. Mówią one o niezaspokojonych potrzebach albo pokazują utrwalone w naszym mózgu schematy reagowania. Kluczem do zmiany…

Formy wsparcia psychologicznego

Konsultacja psychologiczna

To forma wsparcia w kryzysach i problemach psychologicznych. Jeśli nie wiesz, czy potrzebujesz psychoterapii, treningu umiejętności, diagnozy czy konsultacji z lekarzem psychiatrą, konsultacja psychologiczna jest dobrym pierwszym wyborem.

Psychoterapia indywidualna

Terapia jest procesem rozwoju, dedykowanym mierzeniu się z przedłużającymi się problemami i zaburzeniami natury emocjonalnej i interpersonalnej. Jest skuteczną w radzeniu sobie z depresją, lękiem, PTSD i skutkami trauma, syndromami DDA i DDD czy zaburzeniami osobowości.

Warsztaty psychologiczne

Zajęcia grupowe w formie treningowej, dotyczące radzenia sobie z emocjami, budowania samoświadomości, samoakceptacji, umiejętności komunikacyjnych. Treningi umiejętności społecznych dla dorosłych i młodzieży. Szkolenia dla rodziców. Grupy wsparcia.

Podobne wpisy