Psychoterapia PDF – bezpłatnie do pobrania. Na co zwrócić uwagę przy wyborze psychoterapii i pomocy psychologicznej. Jak nie dać się oszukać. W PDF znajdziesz informacji o tym, kto może prowadzić psychoterapię, wypisywać leki, leczyć zaburzenia. Dowiesz się jakie kwalifikacje muszą mieć specjaliści od zdrowia psychicznego i jakie warunki muszą spełnić. Które nurty psychoterapii są przebadane pod kątem skuteczności.

Istnieje wielu wykwalifikowanych specjalistów, do których możesz się zwrócić.
Poszukując pomocy, sprawdzaj kompetencje specjalisty i to, czy używane metody mają poparcie w badaniach naukowych. Zwracaj także uwagę na postawę specjalisty. Psychoterapeuta jest zobowiązany do przestrzegania kodeksu etyki. Z tym kodeksem możesz się zapoznać i w razie obaw lub wątpliwości zwrócić się do komisji etyki. Tak samo jak w przypadku medycyny – możesz też zwrócić się do innego specjalisty, by skonsultować to, co budzi Twoje wątpliwości. Zdrowie jest tylko jedno.

Psychoterapia PDF do pobrania

Co z podejściem TSR?
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach również zalicza się do podejść o udowodnionej naukowo skuteczności. Należy jednak pamiętać, że obecnie szkolenie w zakresie TSR jest zdecydowanie krótsze (poziom podstawowy ok 70h, a w przypadku szkoły psychoterapii jest to minimum 1200h). Nie oznacza to, że podejście jest nieskuteczne. Ale kompetencje specjalisty, który ukończył jedynie podstawowy poziom szkolenia TSR mogą być niewystarczające. Być może to się zmieni i powstaną całościowe szkolenia w tym nurcie. Można również szukać specjalisty, który ukończył całościową szkołę w innym podejściu i dodatkowo szkolenie z TSR.

Zobacz także:

Agnieszka Juroszek

Jestem autorką bloga Psychologia Codzienności, na którym piszę o emocjach, relacjach i psychoterapii.
Prowadzę psychoterapię w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym i w nurcie terapii schematu. Wspieram osoby, doświadczające trudności w obszarze emocji, potrzeb, samoakceptacji oraz relacji z innymi ludźmi i komunikacji. Pomagam w pokonywaniu trudnych doświadczeń, takich jak trauma, przemoc, dorastanie w rodzinie pełnej obojętności, krytyki, z problemem alkoholowym, itp.
Jestem psychologiem, psychotraumatologiem, trenerem umiejętności społecznych i psychoterapeutą w trakcie szkolenia (Szkoła Psychoterapii Intra – rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ukończyłam również szkolenie przygotowujące do pracy w nurcie Terapii Schematu (akredytacja Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu ISST). Pracuję w Warszawie i online. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Podobne wpisy