UsługaOnline Warszawa
Konsultacja psychologiczna 50 min
(dorośli, młodzież)
200 zł200/220* zł
Psychoterapia indywidualna 50 min
(dorośli, młodzież)
200 zł200/220* zł
Konsultacja / trening 80 min
(rodzina, para, trening indywidualny)
270 zł280 zł
Rozwój osobisty, trening indywidualny (50 min)200 zł200/220* zł
Warsztaty psychologiczne (2-8h)od 100 złod 250 zł
  • * Cena 200 zł dotyczy sesji odbywających się do godziny 16. W przypadku godzin popołudniowych i wieczornych (od 16) cena wynosi 220 zł.

Konsultacja psychologiczna

Online / Warszawa

Konsultacje psychologiczne mogą być pomocnym wsparciem, gdy znajdujesz się w kryzysie, doświadczasz stresu, przeciążenia, szukasz rozwiązania jakiegoś problemu lub chcesz dokonać skutecznej zmiany. Jeśli nie wiesz, jakiej pomocy potrzebujesz (np. psychoterapia, konsultacja z lekarzem psychiatrą, trening umiejętności) konsultacja psychologiczna jest właściwym pierwszym wyborem.

Terapia indywidualna

Online / Warszawa

Psychoterapia jest procesem skierowanym do osób, zmagających się z trudnościami natury emocjonalnej, psychologicznej, relacyjnej. Jest skuteczną metodą w pokonywaniu depresji, zaburzeń lękowych, PTSD, zaburzeń osobowości. Jest dedykowana także osobom, które chcą lepiej funkcjonować, mimo trudnego dzieciństwa (DDA, DDD) czy doświadczeń traumatycznych. Prowadzę psychoterapię dla osób dorosłych i młodzieży w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym i terapii schematu, wykorzystując także elementy innych podejść. Istnieje także możliwość terapii psychotraumatologicznej.

Konsultacje dla rodziców

Online / Warszawa

Konsultacje dla rodziców i rodziny są odpowiednią formą wsparcia, jeśli martwi Cię to, co dzieje się z Twoim dzieckiem (np. zachowania agresywne, nieśmiałość, trudności emocjonalne, problemy w relacjach z rówieśnikami, samookaleczanie, zaburzenia odżywiania). Podczas konsultacji możesz dowiedzieć się również jak wspierać poczucie własnej wartości dziecka, rozwiązywać problemy w wychowaniu. W przypadku dzieci praca z rodzicami lub całą rodziną jest dużo bardziej skuteczna niż praca z samym dzieckiem.

Rozwój osobisty

Online / Warszawa

Proces rozwoju osobistego to forma skierowana do osób, które chcą poszerzać swoją samoświadomość, świadomiej się motywować, uczyć się strategii budowania szczęśliwego życia. Spotkania mają formę ćwiczeniową indywidualną lub grupową, są poprzedzone analizą potrzeb. Podczas treningów możemy wykorzystywać Mindfulness, pracę z wyobraźnią, pracę z ciałem, pracę z wewnętrznym dzieckiem, karty potrzeb i wartości oraz narzędzia coachingowe i biznesowe.

Treningi komunikacji

Online / Warszawa

Forma indywidualna, grupowa lub dla par

Praktyczny trening asertywnej empatycznej komunikacji dla osób, które chcą poprawić swoje relacje, ucząc się przełamywania barier, komunikowania potrzeb, wyznaczania granic, empatycznego słuchania i budowania długotrwałych więzi. Trening wykorzystuje elementy Porozumienia bez Przemocy.

Oferta dla firm

Online / Warszawa

Zdrowie psychiczne i umiejętności komunikacyjne Twoich pracowników to skuteczniejsze działania w firmie, więcej motywacji, mniej pomyłek i niższa rotacja. To także lepsza współpraca z klientami zewnętrznymi i mniej frustracji w zespole. Zadbaj o swoich pracowników oferując im darmowe wsparcie psychologiczne, psychoterapię, treningi komunikacji i radzenia sobie ze stresem i emocjami.

Gdzie?

Warszawa Śródmieście

poniedziałek, wtorek

Poradnia Psychologiczna SYNERGIA
Słomińskiego 5/104, 01-195, Warszawa

Tel: 786 663 115

Warszawa Bielany

czwartek, piątek

Poradnia Psychologiczna SYNERGIA
Krotoszyńska 6, 01-805, Warszawa

Tel: 505 936 530

Online

Skype (możliwość połączenia się za pomocą linku z przeglądarki dla osób, które nie posiadają konta Skype)

skype: live:agnieszka.juroszek
agnieszka.juroszek@gmail.com

Warsztaty psychologiczne

Online / Warszawa

Zajęcia grupowe w formie treningowej, dotyczące radzenia sobie z emocjami, budowania samoświadomości, samoakceptacji, umiejętności komunikacyjnych. Treningi umiejętności społecznych dla dorosłych i młodzieży. Szkolenia dla rodziców.

Grupy rozwojowe

Online / Warszawa

Cykliczne spotkania w stałej grupie, służące rozwojowi umiejętności, budowaniu poczucia własnej wartości i pokonywaniu izolacji społecznej. Aktualnie prowadzę grupę wsparcia dla osób aseksualnych. Istnieje możliwość zorganizowania innej grupy tematycznej.

Szkolenia w edukacji

Online / Warszawa

Zajęcia grupowe w formie treningowej, dotyczące radzenia sobie z emocjami, budowania samoświadomości, samoakceptacji, umiejętności komunikacyjnych. Treningi umiejętności społecznych dla dorosłych i młodzieży. Szkolenia dla rodziców.