Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług odpłatnych i sprzedaży produktów, prezentowanych na stronie Psychologia Codzienności i realizowanych przez firmę Uważniej Agnieszka Juroszek, NIP: 5482737628. Adres do doręczeń: Wałbrzyska 19/2, 02-739 Warszawa

Regulamin ten jest częścią Regulaminu Serwisu, który określa ogólne zasady działania strony Psychologia Codzienności. Nieodłącznymi elementami regulaminów są: Polityka Prywatności oraz RODO. Firma Uważniej Agnieszka Juroszek jest nazywana niżej Usługodawcą/Psychologiem lub Sprzedawcą, zależnie od tego, czy mowa o produkcie czy usłudze.

Osoba kupująca lub korzystająca z usługi nazywana jest w tym regulaminie Klientem.

Kontakt w sprawie usług i produktów może odbywać się przez Formularz kontaktowy w zakładce Kontakt, formularze na stronach z opisem usług lub mailowo:

E-mail: agnieszka.juroszek@gmail.com

Numer konta: 10 1050 1083 1000 0097 4199 8380 (ING Bank).

Ogólne zasady świadczenia usług

 • Usługi świadczone przez firmę Uważniej Agnieszka Juroszek to:
  • Konsultacje, wsparcie psychologiczne i psychoterapia dla osób fizycznych (Klientów indywidualnych, rodzin i par) oraz firm i instytucji (dla pracowników firm i instytucji).
  • Warsztaty psychologiczne, grupy wsparcia, treningi umiejętności interpersonalnych
  • Usługi doradcze i szkoleniowe
  • Sprzedaż materiałów psychoedukacyjnych, pomocy psychologicznych i samorozwojowych
  • Artykuły psychologiczne
  • Analiza badań naukowych
 • Usługi mogą być świadczone elektronicznie (za pośrednictwem komunikatorów do rozmów video, poczty elektroniczne, czatów) lub w lokalizacjach fizycznych.
 • Klienci wyrażają zgodę na kontakt, dotyczący świadczonych usług.
 • Z usług mogą korzystać osoby pełnoletnie, posiadające pełna zdolność czy czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego oraz jego udział w konsultacji wstępnej.

Usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne

 • Umawianie wizyt odbywa się mailowo, za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na stronie Psychologia Codzienności.
 • Usługi terapeutyczne i psychologiczne, objęte są tajemnicą zawodową. Charakter tajemnicy zawodowej reguluje Kodeks Etyczny Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz prawo obowiązujące w Polsce.
 • W trosce o jakość świadczonych psycholog poddaje swoją pracę superwizji.
 • Konsultacje mogą odbywać się elektronicznie za pośrednictwem Skype.
 • W przypadku konsultacji realizowanych we współpracy z Poradnią Psychologiczną SYNERGIA, sesje mogą odbywać się elektronicznie za pośrednictwem Skype lub w gabinecie stacjonarnym w Warszawie.
 • Psychoterapia jest poprzedzona 1-4 konsultacjami wstępnymi, podczas których ustalane są cele terapeutyczne i ustalane są zasady pracy.
 • Klient zapisujący się na psychoterapię, otrzymuje mailowo infoemacje o przygotowaniu do pierwszej konsultacji, a po pierwszym spotkaniu szczegółowy kontrakt terapeutyczny, z dokładanymi zasadami, na których oparta jest terapia. Jeśli występuje jakakolwiek niespójność pomiędzy niniejszym regulaminem a kontraktem, podpisanym przez Klienta i terapeutę, podstawowym dokumentem jest kontrakt terapeutyczny.
 • Klient może odwołać spotkanie najpóźniej 24h przed jego terminem. Spotkanie należy odwolac mailowo. Jeśli jest to możliwe, powinien to zrobić wcześniej, aby nie blokować terminu, z którego inna osoba mogłaby skorzystać.
 • Psychoterapia odbywa się raz w tygodniu w stałym terminie, o ile nie ustalono inaczej. Klient, chcąc zachować prawo do stałego terminu, powinien uczestniczyć w spotkaniach regularnie (odwołanie jest możliwe ze względu na chorobę, ważny wyjazd, urlop).
 • Jeśli Klient często odwołuje spotkania może stracić prawo do stałego terminu lub być zobowiązany do opłacania nieodbytych spotkań, nawet jeśli zostały odwołane z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Zajęcia grupowe

 • Zajęcia grupowe to warsztaty psychologiczne, treningi umiejętności społecznych, grupy wsparcia i szkolenia, w których uczestniczą osoby niezamieszkujące wspólnego gospodarstwa domowego, ani nie będące w relacji romantycznej.
 • Zapisy na zajęcia grupowe mogą odbywać się za pomocą formularzy zapisu, dostępnych na stronie lub za pośrednictwem poczty mailowej.
 • Płatność za zajęcia grupowe odbywa się elektronicznie zgodnie z informacjami, podanymi w opisie wydarzenia na stronie Psychologia Codzienności, zazwyczaj za pośrednictwem przelewu na konto firmy Uważniej Agnieszka Juroszek.
 • Rezerwacja miejsca to uregulowana pełna płatność za wybrane zajęcia grupowe.
 • Uczestnik może zrezygnować z zarezerwowanego miejsca nieodpłatnie nie później niż 28 dni przed rozpoczęciem pierwszego spotkania. Po tym terminie całkowity zwrot kosztów nie jest możliwy. Klient może natomiast przekazać miejsce innej osobie, jeśli spełnia ona kryteria uczestnictwa w danych zajęciach (np. wieku, płci, itp. jeśli zostały one określone w opisie usługi). W przypadku braku osoby na zastępstwo Klient może otrzymać 50% zwrot wpłaconej rezerwacji, chyba, że strony ustaliły inaczej. W przypadku rezygnacji później niż 7 dni przed ustalonym terminem spotkania zwrot kosztów nie jest możliwy.
 • Zajęcia grupowe mogą zostać odwołane lub przesunięte na inny termin, jeśli nie zbierze się liczba osób, konieczna do przeprowadzenia danego warsztatu lub wystąpią inne poważne okoliczności, uniemożliwiające odbycie się warsztatu, całkowicie niezależne od organizatora, np. ograniczenia związane z epidemią. W takiej sytuacji, uczestnicy, którzy wnieśli opłatę za zajęcia, zostaną poinformowani mailowo. Przysługuje im całkowity zwrot poniesionych kosztów lub możliwość uczestniczenia w warsztacie w nowym terminie. Organizator może w takiej sytuacji zaproponować dodatkowo zniżkę na inne usługi lub produkty dla uczestników, którzy nie mogli wziąć udziału w warsztacie, na który się zapisali.

Zasady płatności za usługi

 • Ceny usług, podane są w zakładce Oferta i cennik, na stronach z ofertą lub we wpisach bloga, dotyczących warsztatów i innych usług. Ceny usług, które nie są podane na stronie ustalane są indywidualnie z Klientem. W przypadku usług rezerwowanych za pośrednictwem Poradni Psychologicznej SYNERGIA obowiązuje odrębny cennik, z którymi można zapoznać się na stronie Poradni.
 • Płatność za usługi odbywa się elektronicznie, za pomocą przelewu na konto firmowe Uważniej Agnieszka Juroszek lub za pomocą płatności elektronicznych, dostępnych w sklepie internetowym Psychologia Codzienności.
 • Numer konta: 10 1050 1083 1000 0097 4199 8380 (ING Bank).
 • Płatność za konsultacje i terapię odbywa się minimum 24h przed spotkaniem. Brak płatności jest podstawą do usunięcia rezerwacji wizyty.
 • Można nieodpłatnie odwołać konsultację z wyprzedzeniem minimum 24h. Przez odwołanie rozumie się kontakt mailowy. W przypadku odwołania w terminie konsultacji, która została już opłacona, psycholog ustala z klientem mailowo czy płatność przechodzi na następne spotkanie czy powinna zostać zwrócona z powrotem na konto klienta. Jeśli Klient wybierze opcję zwrotu kosztów, płatność zostanie zwrócona w ciągu 14 dni. Płatność zostanie zwrócona także w ciągu 14 dni, jeśli w ciągu 7 dni od odwołanej wizyty z Klientem nie będzie kontaktu mailowego i nie będzie miał umówionej żadnej kolejnej wizyty.
 • Konsultacja nieodwołana później 24h przed spotkaniem, na której Klient się nie pojawia, podlega płatności.
 • Płatność za usługi, realizowane we współpracy z innymi podmiotami, odbywa się w odrębny sposób.
 • Płatność za usługi, realizowane we współpracy z Poradnią Psychologiczną SYNERGIA, w szczególności konsultacje psychologiczne i psychoterapię, prowadzoną w gabinecie, odbywa się zgodnie z zasadami podanymi na stronie internetowej Poradni. Płatność może odbywać się przelewem na rachunek podany na stronie Poradni, gotówką lub kartą w gabinecie.
 • Wizyty realizowane za pośrednictwem Poradni Synergia podlegają odrębnym zasadom, dotyczącym sposobu odwoływania i odpłatności. Odwołanie powinno odbyć się nie później niż 24h przed wizytą poprzez kontakt z Poradnią w godiznach praca Poradni. W przypadku chęci odwolania spotkania odbywajacego się w poniedziałek lub inny dzień przypadający po dniu wolnym od pracy Poradni sesję należy terminowo odwołać z większym wyprzedzeniem (w dniu poprzedzającym przerwę w pracy Poradni). Zasady zwrotów reguluje regulamin Poradni.

Sklep i zasady płatności za produkty w sklepie

 • Ceny produktów widnieją w sklepie internetowym na stronie internetowej. Istnieje możliwość, że w artykule na blogu podana jest inna cena produktu (niezaktualizowana) niż w sklepie. Ceną obowiązującą jest cena w sklepie, podana na stronie produktu.
 • W przypadku niektórych produktów obowiązuje odrębny cennik produktów dla osób prywatnych, specjalistów oraz placówek, zatrudniających wielu specjalistów.
 • Płatność za produkty realizowana jest za pomocą systemu Przelewy 24. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy technicznie po stronie systemu płatności.
 • Płatności należy dokonać przed zakupem towaru.
 • Produkty znajdujące się w sklepie są chronione prawami autorskimi i nie mogą być rozpowszechniane, sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, o ile zakupiony dostęp nie wskazuje na taką możliwość.
 • Przelewy 24 przetwarza niezbędne dane osobowe Klientów, korzystających z płatności, w celu realizacji zamówienia.
 • Chęć otrzymania faktury należy zgłosić za pomocą formularza kontaktowego na stronie Psychologia Codzienności lub mailowo u Sprzedawcy.
 • Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje automatycznie w ciagu kilku minut jednorazowy link do pobrania pliku z zakupionym produktem. W przypadku nieotrzymania pliku powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając potwierdzenie dokonanej płatności, aby otrzymać zakupiony towar.
 • w przypadku produktów wysyłanych pocztą tradycyjną czas wysyłki towaru jest podany na stronie produktu.

Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 • Znaczna część świadczonych usług odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy i sklepu internetowego na stronie Psychologia Codzienności, mailowo lub za pośrednictwem komunikatorów do rozmów video (Skype, Zoom, itp).
 • Świadczenie usług jest możliwe, jeśli zostaną spełnione wymagania, dotyczące używanych komunikatorów. Psycholog nie ponosi odpowiedzialności za trudności techniczne, spowodowane problemami technicznymi urządzeń, aplikacji i połączenia internetowego Klienta.
 • W przypadku trudności technicznych po stronie Klienta spotkanie nie jest przedłużane.
 • Psycholog dokłada wszelkich starań, aby zapewnić należytą jakość usług elektronicznych. W przypadku trudności technicznych po stronie psychologa, zasady odpłatności za usługi, zmiany terminu i reklamacji są ustalane indywidualnie z Klientem.

Polityka zwrotów

 • Klient ma prawo zwrotu produktu, zakupionego drogą elektroniczną.
 • Prawo do zwrotu nie obejmuje usług. Zasady odwoływania wizyt zostały opisane wyżej w punkcie dotyczącym zasad płatności za usługi.
 • Reklamację w przypadku produktów należy zgłosić mailowo nie później niż 14 dni od otrzymania zakupionego produktu. Zakupiony produkt powinien zostać zwrócony na koszt Klienta najpóźniej 14 dni od daty złożenia reklamacji.
 • Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni od otrzymania z powrotem towaru.
 • W przypadku towarów elektronicznych powyższa procedura nie jest możliwa. Zgodnie z artykułem art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku treści dostarczonych na nośnikach niematerialnych za wyraźną zgodą Klienta. W związku z tym, jeśli Klient zdecyduje się otrzymać produkt przed upływem 14 dni od dokonania płatności i zostanie on mu dostarczony, Klient nie może skorzystać z prawa zwrotu. Klient ma prawo zrezygnować z towaru, jeśli jeszcze go nie otrzymał. Powinien zgłosić chęć zwrotu mailowo u Sprzedawcy w ciagu 14 dni. W takiej sytuacji zwrot środków następuje w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji.
 • Jeśli Klient chce odzyskać pieniądze za zakupiony produkt elektroniczny, ponieważ produkt nie spełnił jego oczekiwań, może złożyć reklamację, opisując dlaczego chcesz zwrócić produkt (podając powód zwrotu). Klient nie może składać tego rodzaju reklamacji, jeśli udostępnił materiał osobom trzecim. W ciągu 14 dni Sprzedawca przekazuje informację, czy reklamacja została rozpatrzona pozytywnie czy negatywnie. W przypadku zaakceptowania zwrotu, Klient zobowiązany całkowicie usunąć ze wszystkich urządzeń, nośników, dysków i innych miejsc zakupiony materiał, a Sprzedawca zwraca pieniądze w ciągu 14 dni.
 • W przypadku produktów objętych gwarancją jakości, istnieje możliwość zwrotu każdego towaru i usługi, jeśli taka informacja została podana na stronie usługi lub towaru. Reklamację należy zgłosić mailowo w ciągu 7 dni. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić pieniądze w ciągu 14 dni. Klient jest zobowiązany usunąć zakupione materiały ze wszystkich nośników, dysków, urządzeń i innych miejsc. Powyzsze prawo zwrotu nie obowiązuje jeśli Klient udostępnił materiał osobom trzecim.

Postanowienia końcowe

Kwestie sporne reguluje prawo obowiązujące w Polsce.