Zasady świadczenia usług

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług odpłatnych i sprzedaży produktów, prezentowanych na stronie Psychologia Codzienności i realizowanych przez firmę Uważniej Agnieszka Juroszek, NIP: 5482737628.

Regulamin ten jest częścią Regulaminu Serwisu, który określa ogólne zasady działania strony Psychologia Codzienności. Nieodłącznymi elementami regulaminów są: Polityka Prywatności oraz RODO. Firma Uważniej Agnieszka Juroszek jest nazywana niżej Usługodawcą lub Sprzedawcą, zależnie od tego, czy mowa o produkcie czy usłudze.

Osoba kupująca lub korzystająca z usługi nazywana jest w tym regulaminie Klientem.

Kontakt w sprawie usług i produktów może odbywać się przez Formularz kontaktowy w zakładce Kontakt, formularze na stronach z opisem usług lub mailowo:

E-mail: agnieszka.juroszek@gmail.com

Numer konta: 10 1050 1083 1000 0097 4199 8380 (ING Bank).

Ogólne zasady świadczenia usług

 • Usługi świadczone przez firmę Uważniej Agnieszka Juroszek to:
  • Konsultacje, wsparcie psychologiczne i psychoterapia dla osób fizycznych (Klientów indywidualnych, rodzin i par) oraz firm i instytucji (dla pracowników firm i instytucji).
  • Warsztaty psychologiczne, grupy wsparcia, treningi umiejętności interpersonalnych
  • Usługi doradcze i szkoleniowe
  • Sprzedaż materiałów psychoedukacyjnych, pomocy psychologicznych i samorozwojowych
  • Artykuły psychologiczne
  • Analiza badań naukowych
 • Usługi mogą być świadczone elektronicznie (za pośrednictwem komunikatorów do rozmów video, poczty elektroniczne, czatów) lub w lokalizacjach fizycznych.
 • Klienci wyrażają zgodę na kontakt, dotyczący świadczonych usług.
 • Z usług mogą korzystać osoby pełnoletnie, posiadające pełna zdolność czy czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego oraz jego udział w konsultacji wstępnej.

Usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne

 • Umawianie wizyt odbywa się mailowo, za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na stronie Psychologia Codzienności, za pomocą portalu Znany Lekarz.
 • Usługi terapeutyczne i psychologiczne, objęte są tajemnicą zawodową. Charakter tajemnicy zawodowej reguluje Kodeks Etyczny Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz prawo obowiązujące w Polsce.
 • W trosce o jakość świadczonych psycholog poddaje swoją pracę superwizji.
 • Konsultacje mogą odbywać się elektronicznie za pośrednictwem Skype.
 • W przypadku konsultacji realizowanych we współpracy z gabinetem MyMood, sesje mogą odbywać się elektronicznie za pośrednictwem Skype, platformy Znany Lekarz lub w gabinecie stacjonarnym w Warszawie.
 • Psychoterapia jest poprzedzona 1-4 konsultacjami wstępnymi, podczas których ustalane są cele terapeutyczne i ustalane są zasady pracy.
 • Klient zapisujący się na psychoterapię, otrzymuje mailowo szczegółowy kontrakt terapeutyczny, z dokładanymi zasadami, na których oparta jest terapia. Jeśli występuje jakakolwiek niespójność pomiędzy niniejszym regulaminem a kontraktem, podpisanym przez Klienta i terapeutę, podstawowym dokumentem jest kontrakt terapeutyczny.
 • Klient może odwołać spotkanie najpóźniej 24h przed jego terminem. Jeśli jest to możliwe, powinien to zrobić wcześniej, aby nie blokować terminu, z którego inna osoba mogłaby skorzystać.
 • Psychoterapia odbywa się raz w tygodniu w stałym terminie, o ile nie ustalono inaczej. Klient, chcąc zachować prawo do stałego terminu, powinien uczestniczyć w spotkaniach regularnie (odwołanie jest możliwe ze względu ma chorobę, ważny wyjazd, urlop).
 • Jeśli Klient często odwołuje spotkania może stracić prawo do stałego terminu lub być zobowiązany do opłacania nieodbytych spotkań, nawet jeśli zostały odwołane z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Zajęcia grupowe

 • Zajęcia grupowe to warsztaty psychologiczne, treningi umiejętności społecznych, grupy wsparcia i szkolenia, w których uczestniczą osoby niezamieszkujące wspólnego gospodarstwa domowego, ani nie będące w relacji romantycznej.
 • Zapisy na zajęcia grupowe mogą odbywać się za pomocą formularzy zapisu, dostępnych na stronie lub za pośrednictwem poczty mailowej.
 • Płatność za zajęcia grupowe odbywa się elektronicznie zgodnie z informacjami, podanymi w opisie wydarzenia na stronie Psychologia Codzienności, zazwyczaj za pośrednictwem przelewu na konto Uważniej Agnieszka Juroszek.
 • Rezerwacja miejsca to uregulowana pełna płatność za wybrane zajęcia grupowe.
 • Uczestnik może zrezygnować z zarezerwowanego miejsca nieodpłatnie nie później niż 28 dni przed rozpoczęciem pierwszego spotkania. Po tym terminie całkowity zwrot kosztów nie jest możliwy. Klient może natomiast przekazać miejsce innej osobie, jeśli spełnia ona kryteria uczestnictwa w danych zajęciach (np. wieku, płci, itp. jeśli zostały one określone w opisie usługi). W przypadku braku osoby na zastępstwo Klient może otrzymać 50% zwrot wpłaconej rezerwacji, chyba, że strony ustaliły inaczej. W przypadku rezygnacji później niż 7 dni przed ustalonym terminem spotkania zwrot kosztów nie jest możliwy.
 • Zajęcia grupowe mogą zostać odwołane lub przesunięte na inny termin, jeśli nie zbierze się liczba osób, konieczna do przeprowadzenia danego warsztatu lub wystąpią inne poważne okoliczności, uniemożliwiające odbycie się warsztatu, całkowicie niezależne od organizatora, np. ograniczenia związane z epidemią. W takiej sytuacji, uczestnicy, którzy wnieśli opłatę za zajęcia, zostaną poinformowani mailowo. Przysługuje im całkowity zwrot poniesionych kosztów lub możliwość uczestniczenia w warsztacie w nowym terminie. Organizator może w takiej sytuacji zaproponować dodatkowo zniżkę na inne usługi lub produkty dla uczestników, którzy nie mogli wziąć udziału w warsztacie, na który się zapisali.

Zasady płatności za usługi

 • Ceny usług, podane są w zakładce Oferta i cennik, na stronach z ofertą lub we wpisach bloga, dotyczących warsztatów i innych usług. Ceny usług, które nie są podane na stronie ustalane są indywidualnie z Klientem. W przypadku usług rezerwowanych za pośrednictwem portalu Znany Lekarz lub gabinetu MyMood, obowiązują odrębne cenniki, z którymi można zapoznać się na stronach MyMood i Znany Lekarz.
 • Płatność za usługi odbywa się elektronicznie, za pomocą przelewu na konto firmowe Uważniej Agnieszka Juroszek lub za pomocą płatności elektronicznych, dostępnych w sklepie internetowym Psychologia Codzienności.
 • Numer konta: 10 1050 1083 1000 0097 4199 8380 (ING Bank).
 • Płatność za konsultacje i terapię odbywa się minimum 24h przed spotkaniem. Brak płatności jest podstawą do usunięcia rezerwacji wizyty.
 • Można nieodpłatnie odwołać konsultację z wyprzedzeniem minimum 24h. Przez odwołanie rozumie się kontakt mailowy.
 • W przypadku rezerwacji za pośrednictwem kalendarza na portalu Znany Lekarz przez odwołanie rozumie się wiadomość mailową oraz anulowanie terminu w kalendarzu na portalu Znany Lekarz.
 • Konsultacja nieodwołana później 24h przed spotkaniem, na której Klient się nie pojawia, podlega płatności.
 • Płatność za usługi, realizowane we współpracy z innymi podmiotami, odbywa się w odrębny sposób.
 • Płatność za usługi, realizowane we współpracy z gabinetem psychologicznym MyMood, w szczególności konsultacje psychologiczne i psychoterapię, prowadzoną w gabinecie, odbywa się zgodnie z zasadami podanymi na stronie gabinetu MyMood. Płatność może odbywać się przelewem na rachunek 22 1140 2004 0000 3502 7979 1178 w banku mBank, gotówką lub kartą w gabinecie. W przypadku płatności przelewem, należy dodatkowo przesłać potwierdzenie płatności na adres agnieszka.juroszek@gmail.com

Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 • Znaczna część świadczonych usług odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy i sklepu internetowego na stronie Psychologia Codzienności, mailowo lub za pośrednictwem komunikatorów do rozmów video (Skype, Zoom, Znany Lekarz).
 • Świadczenie usług jest możliwe, jeśli zostaną spełnione wymagania, dotyczące używanych komunikatorów. Psycholog nie ponosi odpowiedzialności za trudności techniczne, spowodowane problemami technicznymi urządzeń, aplikacji i połączenia internetowego Klienta.
 • W przypadku trudności technicznych po stronie Klienta spotkanie nie jest przedłużane.
 • Psycholog dokłada wszelkich starań, aby zapewnić należytą jakość usług elektronicznych. W przypadku trudności technicznych po stronie psychologa, zasady odpłatności za usługi, zmiany terminu i reklamacji są ustalane indywidualnie z Klientem.

Polityka zwrotów

 • Klient ma prawo zwrotu produktu, zakupionego drogą elektroniczną mailowo.
 • Prawo do zwrotu nie obejmuje usług.
 • Reklamację należy zgłosić mailowo nie później niż 14 dni od otrzymania zakupionego produktu. Zakupiony produkt powinien zostać zwrócony na koszt Klienta najpóźniej 14 dni od daty złożenia reklamacji.
 • Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni od otrzymania z powrotem towaru.
 • W przypadku towarów elektronicznych poniższa procedura nie jest możliwa. Zgodnie z artykułem art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku treści dostarczonych na nośnikach niematerialnych za wyraźną zgodą Klienta. W związku z tym, jeśli Klient zdecyduje się otrzymać produkt przed upływem 14 dni od dokonania płatności i zostanie on mu dostarczony, Klient nie możesz skorzystać z prawa zwrotu. Klient ma prawo zrezygnować z towaru, jeśli jeszcze go nie otrzymał. W takiej sytuacji zwrot następuje w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji.
 • Jeśli w takiej sytuacji Klient chce odzyskać pieniądze, ponieważ produkt nie spełnił jego oczekiwań, może złożyć reklamację, opisując dlaczego chcesz zwrócić produkt (podając powód zwrotu). Klient nie może składać tego rodzaju reklamacji, jeśli udostępnił materiał osobom trzecim. W ciągu 14 dni Sprzedawca przekazuje informację, czy reklamacja została rozpatrzona pozytywnie. W przypadku zaakceptowania zwrotu, Klient zobowiązany całkowicie usunąć ze wszystkich urządzeń, nośników, dysków i innych miejsc zakupiony materiał, a Sprzedawca zwraca pieniądze w ciągu 14 dni.
 • W przypadku produktów objętych gwarancją jakości, istnieje możliwość zwrotu każdego towaru i usługi, jeśli taka informacja została podana na stronie usługi lub towaru.

Postanowienia końcowe

Kwestie sporne reguluje prawo obowiązujące w Polsce.