Kwalifikacje

Psycholog. 2019 – studia stacjonarne jednolite magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończone z wyróżnieniem.

Psychotraumatologia. 2022 – Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

Terapia Schematu. 2021 – Poza Schematami – szkolenie z akredytacją Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu ISST

Szkoła Psychoterapii Intra (nurt humanistyczno-doświadczeniowy) – w trakcie szkolenia

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów. 2021 – studia podyplomowe na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasznyszu

Trener. 2018 – certyfikat w standardzie VCC

Trener Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). 2020 – Ośrodek Psychoterapii Sukces

Trener Kontroli Złości. 2020 – Ośrodek Psychoterapii Sukces

Trener wspomagania oświaty w zakresie kompetencji kluczowych – szkolenie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szkolenia uzupełniające

Dialog motywujący

Podstawy teoretyczne Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR)

Zaburzenia nastroju wśród dzieci i nastolatków

Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży

Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa

Jak rozpoznać kryzys presuicydalny. Specyfika kontaktu zdalnego

Przemoc – charakterystyka zjawiska

Jak pomagać osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie

Komunikacja wprost i nie wprost w małżeństwie i rodzinie

Terapia osoby z doświadczeniem traumy – wprowadzenie

Wybrane elementy terapii PTSD

Podstawy pracy z pacjentem z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym

Drama w pracy z osobami chorującymi na schizofrenię

Podwójna diagnoza – praca z pacjentem

Pomoc psychologiczna kierowana do klienta indywidualnego

Świadomość wybranych aspektów inteligencji emocjonalnej w relacjach pomocowych

Komunikacja i udzielanie informacji zwrotnych w kontakcie z trudnym pacjentem

Tak, ale – jak pracować z oporem

Asertywność – czyli jak pracować z grupą trudną

Wystąpienia na konferencjach

“Aseksualność” – Seksualia 2021. Konferencja Seksuologiczna – Oddział Warszawa Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland

“Dlaczego on krzywdzi? Czyli o tym skąd się biorą sprawcy przemocy” – Konferencja o łamaniu praw kobiet – Centrum Praw Kobiet

Dane firmy

UWAŻNIEJ Agnieszka Juroszek
NIP: 5482737628
REGON: 389466599
NUMER KONTA: 10 1050 1083 1000 0097 4199 8380

Doświadczenie zawodowe

– Aktualne

UWAŻNIEJ Agnieszka Juroszek – własna działalność gospodarcza. Konsultacje psychologiczne, terapia. Warsztaty i szkolenia. Materiały edukacyjne z zakresu psychologii. Analiza statystyczna badań naukowych.

Poradnia Psychologiczna Synergia – prowadzenie psychoterapii, konsultacji psychologicznych i procesów rozwoju osobistego dla dorosłych

Asfera – prowadzenie grupy wsparcia i warsztatów dla osób aseksualnych oraz szkoleń dla psychologów, psychoterapeutów i innych specjalistów zajmujących się pomaganiem osobom w spektrum aseksualności

– Przeszłe

Gabinet psychologiczny MyMood – prowadzenie konsultacji indywidualnych, terapii i procesów rozwoju osobistego dla dorosłych i młodzieży. Konsultacje dla rodziców. Treningi umiejętności społecznych dla młodzieży i dorosłych. Warsztaty rozwojowe.

Centrum Praw Kobiet – konsultacje i wsparcie psychologiczne dla kobiet doświadczających przemocy i po doświadczeniu przemocy

Linia Wsparcia Psychologicznego Polskiego Czerwonego Krzyża

Vital Plus (praca terapeutyczna z młodzieżą z dysfunkcyjnych rodzin oraz konsultacje z rodzicami, współpraca z asystentami rodziny)

Szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi – praca indywidualna i warsztaty dla dzieci, konsultacje z rodzicami, współpraca z zespołem nauczycieli

Schronisko dla nieletnich (warsztaty i rozmowy z młodzieżą po konfliktach z prawem w ramach programu “Druga Szansa”)

Ośrodek Psychoterapii SUKCES (praca z dziećmi i młodzieżą podczas obozów terapeutycznych, treningi umiejętności społecznych)

Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii

Placówka opiekuńczo-wychowawcza (dom dziecka)

Syntea S.A. (prowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz doświadczenie przy organizowaniu projektów edukacyjnych)

Przedszkole (rola trenera wspomagania oświaty w zakresie kompetencji kluczowych)

Czerwiński Travel (warsztaty profilaktyczne dla młodzieży podczas obozu letniego)

Koordynator i członek Sekcji Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL – doświadczenie organizacyjne oraz udział w warsztatach podnoszących kompetencje

Akademickie Centrum Wsparcia UMCS – Sekcja Pomocowa i Trenerska – warsztaty i wsparcie dla studentów, współpraca z PROJEKTOREM w prowadzeniu warsztatów dla dzieci

Fundacja Szpilka – warsztaty rozwojowe dla kobiet

Szczegółowy opis doświadczenia znajduje się na LinkedIn