Terapia traumy i PTSD – dla kogo i na czym polega?

Terapia traumy i PTSD – dla kogo i na czym polega?

Terapia traumy jest skierowana do osób, które mają za sobą trudne doświadczenia, takie jak wypadki, przemoc i nadużycia, poniżenie, pozostawiające istotny negatywny wpływ na dalsze życie. Traumą może być również dzieciństwo, niezaspokajające ważnych potrzeb emocjonalnych – pełne chaosu, krytyki i nieprzewidywalności ze strony rodziców, częstego poczucia opuszczenia i nieważności, bycia pozostawionym bez wsparcia czy opieki.