Często korzystacie z tej zakładki, dlatego żeby ułatwić Wam szukanie odpowiednich materiałów, podzieliłam je na kategorie tematyczne.

Jeśli chcesz rozwijać się w obszarze emocji, celów i osobistych wartości, wykonywać samodzielnie różnego rodzaju ćwiczenia

Jeśli jesteś rodzicem, nauczycielem, psychologiem – możesz pobrać karty pracy dla dzieci wzmacniające samoocenę, świadomość emocji, rozumienie sytuacji społecznych.

Jeśli jesteś osobą, która chce się rozwijać, rodzicem, nauczycielem, studentem psychologii – skorzystaj z dodatkowych materiałów edukacyjnych – artykułów, skryptów, grafik.

Jeśli chcesz skorzystać z wiedzy ujętej w ramy grafiki – o relacjach, emocjach, rozwoju.

Jeśli chcesz skorzystać z graficznie pisanych notatek.