Psychoterapia Warszawa (Śródmieście, Bielany) i online. Terapia schematu, terapia humanistyczno-doświadczeniowa, terapia traumy.

Psychoterapia jest formą pomocy i leczenia w zaburzeniach psychicznych, trudnościach emocjonalnych i związanych z relacjami. Pomaga pokonywać trudne doświadczenia i lepiej sobie radzić. Może być także metodą rozwoju osobistego. Psychoterapia w różnych nurtach i u różnych terapeutów znacząco się różnić. Poniżej możesz przeczytać jak przebieg proces psychoterapii u mnie. Jeśli masz doświadczenie terapii w nurcie psychoanalitycznym lub poznawczo-behawioralnym, mój styl pracy może znacząco różnić się od tego co jest Ci znane.

Skype / Warszawa Śródmieście, Bielany

Obszary pomocy

 • Emocje – lęk, złość, smutek, wstyd, poczucie winy, zazdrość
 • Depresja, pustka, myśli samobójcze, poczucie sensu
 • Agresja, autoagresja
 • Samoakceptacja, samokrytycyzm i negatywne myśli, nieśmiałość
 • Zamartwianie się, napięcie, ataki paniki
 • Konflikty wewnętrzne, kryzysy egzystencjalne
 • Trudne doświadczenia – przemoc, trauma, PTSD, DDA, odrzucenie i obojętność w dzieciństwie
 • Wyrażanie swoich potrzeb
 • Wyznaczanie granic, asertywność
 • Brak umiejętności odpoczywania, pracoholizm, perfekcjonizm, prokrastynacja
 • Niesatysfakcjonujące relacje

Dla kogo

Dorośli i młodzież od 15 roku życia. W przypadku dzieci rekomenduję pracę z całą rodziną lub rodzicami.

Gdzie odbywa się terapia
 • Psychoterapia online – jeśli mieszkasz za granicą lub w miejscowości, gdzie dostęp do terapii jest utrudniony
 • Psychoterapia Warszawa – jeśli chcesz i masz możliwość korzystać z terapii stacjonarnej. Przyjmuję w Poradni Psychologicznej Synergia. Gabinety znajdują się przy Dworcu Gdańskim oraz w pobliżu stacji metra Słodowiec (Bielany)
Jak wygląda proces terapeutyczny

Terapia jest procesem, który może trwać od kilku tygodni do nawet kilku lat. Jego długość zależy od celów, które chcesz zrealizować i złożoności problemu, z którym się zmagasz. Zazwyczaj spotkania odbywają się raz w tygodniu po 50 minut. Czasem, jeśli doświadczasz silnego kryzysu lub zmagasz się z intensywnymi objawami, np. przy zaburzeniu osobowości borderline, możemy przez pewien czas pracować 2 razy w tygodniu.

Proces terapeutyczny poprzedzony jest wstępnymi konsultacjami (około 1-4 sesji), podczas których ustalamy cele terapeutyczne i zasady terapii. To także czas na tworzenie się relacji terapeutycznej. Możesz sprawdzić, czy czujesz się bezpiecznie w kontakcie, czy mój sposób prowadzenia spotkań Ci odpowiada. Ja z kolei mogę poznać Ciebie, Twoje oczekiwania i historię, zastanowić się, czy jestem odpowiednią osobą, by Ci pomóc i zapewnić Ci odpowiednie wsparcie. To także czas, kiedy wstępnie zastanawiam się nad tym, w jaki sposób będę z Tobą pracować. Wtedy też zawieramy kontrakt terapeutyczny. Wszystkie istotne informacje i zasady otrzymasz w formie pisemnej, tak, abyś zawsze mógł do nich wrócić.

Przebieg procesu

Następnie rozpoczynamy pracę nad Twoimi celami. To Ty decydujesz o czym chcesz rozmawiać i czego potrzebujesz. Moja rolą jest pomagać Ci iść w kierunku, w którym chcesz iść, wykorzystując różne metody terapeutyczne. Pracuję w sposób aktywny (podobnie jak w CBT), nie narzucam jednak treści spotkań, a jedynie prowadzę Cię w tematach, które wnosisz. Terapia może wyglądać bardzo różnie w zależności od tego, z jakim problemem przychodzisz. Zwykle jednak opiera się nie tylko na rozmowie, ale też różnego rodzaju ćwiczeniach i doświadczeniach, które będę Ci proponować.

Co pewien czas wracamy wspólnie do celów terapeutycznych i określamy stopień ich realizacji, w razie potrzeby modyfikując sposób pracy. Terapia kończy się w momencie, kiedy oceniasz, że Twoje cele zostały zrealizowane. Pod koniec terapii przychodzi czas na podsumowanie oraz przypomnienie strategii, które będą Ci pomocne w trudniejszych momentach. Pod koniec terapii spotkania mogą odbywać się coraz rzadziej.

Podejście terapeutyczne

Pracuję w podejściu integracyjnym, jednak ze szczególnym uwzględnieniem terapii humanistyczno-doświadczeniowej i terapii schematu. Stosuję również elementy terapii traumy, wykorzystywane w wielu podejściach terapeutycznych. W swojej pracy wykorzystuję także Mindfulness (uważność), wiedzę z zakresu neuronauki w psychoterapeutycznym procesie zmiany.

Czerpię także z innych podejść terapeutycznych – terapii poznawczo-behawioralnej, terapii psychodynamicznej i opartej na mentalizacji, terapii koherencji, podejścia prowokatywnego, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach czy dialogu motywującego. Proces terapeutyczny uzupełniam w razie potrzeby elementami treningów komunikacji, opartych głównie na Porozumieniu bez Przemocy. Dzięki temu możesz nie tylko rozumieć co się z Tobą dzieje i przepracowywać różne doświadczenia, ale także zdobywać umiejętności, które pozwolą Ci długoterminowo realizować potrzeby i dbać o bliskie relacje, a przez to utrzymywać długotrwale efekty uzyskane w terapii.

Relacja terapeutyczna

Według wielu badań i analiz jednym z najistotniejszych czynników, wpływających na skuteczność terapii jest relacja terapeutyczna. Żadna relacja w naszym życiu nie jest i nie będzie absolutnie idealna, ale wspólnymi siłami możemy czynić relacje wystarczająco dobrymi. W związku z tym dużą wagę przywiązuję do pracy nad relacją terapeutyczną. Będę Cię zachęcać do mówienia o tym, czego w niej potrzebujesz, czego jest za mało lub za dużo. Staram się tworzyć bezpieczną przestrzeń do rozmawiania o tym, tak abyś mógł jak najwięcej wynieść z terapii. Niezwykle ważne jest dla mnie to, co dzieje się w Twoich myślach, emocjach, ciele i zachowaniu podczas sesji. Dlatego możesz spodziewać się, że będę na te obszary zwracać Twoją uwagę i zachęcać Cię do ich eksplorowania z ciekawością i akceptacją. Jest to dla mnie kluczowy element procesu terapeutycznego, przybliżający mnie najbardziej do trudności z którymi się zmagasz. Dzięki zwróceniu uwagi na Twój wewnętrzny dynamiczny proces mogę pomóc Ci wdrażać realne zmiany w Twoim samopoczuciu, a nie tylko rozmawiać z Tobą o zmianach. Praca na tu i teraz to pomost między tym, co w gabinecie, a tym, co w Twoim życiu. To właśnie relacja terapeutyczna jest miejscem, gdzie możesz próbować nowych zachowań – asertywnych, samo akceptujących, tworzących wewnętrzny spokój.

Powodzenie terapii, jak każdej relacji zależy od obu stron. Po Twojej stronie jest wiedzieć lub poszukiwać tego, czego pragniesz i wnosić to na sesje. Twoją rolą jest także zgłaszanie trudności w relacji terapeutycznej. Po mojej stronie jest odpowiadać na Twoje potrzeby, tworzyć odpowiednie warunki i dobierać metody, aby skutecznie tam Ciebie prowadzić.

Etyka terapii

Pracuję zgodnie ze standardami etycznymi. Obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, a swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji u wykwalifikowanych superwizorów (terapia schematu i podejście doświadczeniowe). Praca terapeutyczna odbywa się w ściśle określonych ramach, które są zawarte w kontrakcie terapeutycznym.

Cele terapii

W swojej pracy wychodzę z założenia, że emocje nie są problemem, który trzeba rozwiązać, tylko wskazówkami w drodze do lepszego zrozumienia siebie. Mówią one o niezaspokojonych potrzebach albo pokazują utrwalone w naszym mózgu schematy reagowania. Problemowe zachowania, choć wydają się pozbawione sensu, są tak naprawdę próbą zaspokojenia ważnych potrzeb (bezpieczeństwa, akceptacji, miłości, wsparcia, szacunku, autonomii, itp.), których bliskie osoby (najczęściej opiekunowie) nie zdołały zaspokoić. Gdy zachowania te okazują się nieskuteczne lub powodują pogorszenie relacji – wraca cierpienie, pojawia się poczucie pustki, ponieważ potrzeb nie udaje się zaspokoić w satysfakcjonujący sposób. Frustracja przeradza się w złość albo poczucie bezradności.

Zmiana

Drogą do zmiany na lepsze nie jest zmiana siebie, tylko zrozumienie siebie, swoich potrzeb i odnalezienie drogi do życia w zgodzie z sobą i innymi ludźmi. To właśnie lepszy kontakt z sobą jest celem terapii.

Jak pomagam

Moją rolą jest ułatwienie Ci dotarcia do potrzeb, zaakceptowania ich i odkrycia tkwiącego w Tobie potencjału do skutecznego ich zrealizowania. Dzieje się to dzięki relacji, stwarzającej bezpieczną przestrzeń na Bycie, odkrywanie, doświadczanie, eksperymentowanie. Terapeuta nie powie Ci gdzie masz pójść, ale może razem z Tobą zbadać to, gdzie Ty chcesz pójść i nauczyć Cię posługiwania się kompasem i unikania niebezpieczeństw tak, by cel nie zniknął Ci sprzed oczu.

Cel pomocy terapeutycznej

Celem pomocy drugiej osobie nie jest dla mnie „wyleczenie zaburzenia”, ale wsparcie w odnalezieniu szczęścia, poczucia sensu i satysfakcji. W swojej pracy kładę szczególny akcent na rozwijanie samoświadomości oraz pokonywanie negatywnego myślenia na rzecz rozwoju empatii względem siebie, którą rozumiem jako podstawę empatii wobec innych. Pomagam w rozwijaniu umiejętności dbania o swoje potrzeby przez skuteczne komunikowanie się z innymi. Uczę rozumienia źródeł swoich ograniczających odruchów i pokonywania ich poprzez pracę nad schematami emocjonalnymi zakodowanymi w naszej pamięci.

Co czerpię z poszczególnych podejść terapeutycznych

Podejście humanistyczno-doświadczeniowe, w tym także egzystencjalne

 • Autentyczność i zrozumienie
 • Twoje potrzeby i wartości – to Ty wiesz najlepiej jakie wybory są dla Ciebie właściwe i jakie wartości chcesz realizować
 • Poczucie sensu, znaczenie samorealizacji
 • Rozróżnienie chęci od poczucia powinności i presji otoczenia
 • Ćwiczenia pozwalające na doświadczanie – tu i teraz, praca z krzesłami, techniki wyobrażeniowe.

Terapia Schematów, podejście psychodynamiczne i oparte na mentalizacji

 • Potrzeby dziecka są ważne, a wiele trudności wynika z ich niezaspokojenia
 • Pomoc w nazwaniu Twoich emocji i doświadczeń (mentalizacja) obecnych i przeszłych
 • Pokonywanie nieskutecznych schematów, doświadczenia korekcyjne
 • Praca z emocjonalnymi trybami, wewnętrznym dzieckiem – budowanie samoakceptacji, empatii do siebie
 • Wspólne badanie tego, co dzieje się w relacji terapeutycznej

Treningi umiejętności, Mindfulness, Porozumienie bez Przemocy M. Rosenberga, terapia poznawczo-behawioralna

 • Praktyczne ćwiczenia podczas spotkań, polegające na identyfikowaniu uczuć, wyrażaniu swoich potrzeb, granic
 • Nowe umiejętności są ważne w trwałości zmian. Skuteczna komunikacja pozwala lepiej zaspokajać ważne potrzeby.
 • Zadania domowe, pozwalające wprowadzać trwałe zmiany
 • Dzienniki uważności / dzienniki emocji i inne metody pozwalające zdystansować się od negatywnych myśli

Terapia prowokatywna, dialog motywujący, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

 • Wzmacnianie pozytywnej motywacji do zmiany
 • Pomoc w zrozumieniu, co stoi na przeszkodzie we wprowadzeniu zmian

Neuronauka i terapia traumy

 • Związek mózgu (i całego ciała) z emocjami
 • Wpływ doświadczeń traumatycznych na pamięć i sposoby reagowania
 • Metody prazy w oparciu o pamięć emocjonalną emocji i odruchów, skuteczne przepracowywanie trudnych doświadczeń
 • Psychoedukacja pozwala bardziej świadomie wykorzystywać możliwości swojego umysłu i ciała, dbać o nie, zamiast z nimi walczyć

Opinie Klientów

Zuzanna

“Indywidualne podejście, zaangażowanie i duże współczucie w problemach, już po pierwszych wizytach zauważyłam poprawę. Z pewnością pójście na terapię do Pani Agnieszki było jedną z lepszych decyzji w moim życiu! Polecam!”​

Agata

“Jestem wdzięczna za wspólną pracę. Otrzymałam ogrom wsparcia, zrozumienia oraz motywacji do okrywania siebie na nowo. Pani Agnieszka potrafi celnie wskazać przyczyny trudności oraz zwracać uwagę na szczegóły, które okazują się sednem. Cieszę się, że trafiłam właśnie na Panią 🙂 W krótkim czasie pod okiem Pani Agnieszki odbudowałam swoje poczucie własnej wartości i pewność siebie, a teraz nie mogę się doczekać co czeka mnie dalej. Dziękuję.”​

Emilia

“Bardzo polecam Panią Agnieszkę. Dla Pani Agnieszki nie ma sytuacji bez wyjścia, umiejętnie naprowadza i pokazuje alternatywne wyjście z sytuacji. Proponuje narzędzia, które można wykorzystać poza spotkaniami, w moim przypadku okazały się optymalną opcją. Dzięki spotkaniom nabiera się szerszej perspektywy i bardziej obiektywne podejście. Podobało mi się również wyłapywanie moich potrzeb, przykładowo- obrazowanie, konkretnych sytuacji na kartce, którą można zachować, by na spokojnie przeanalizować wnioski. Jestem bardzo zadowolona, polecam!.”​

Opinie pochodzą z portalu Znany Lekarz. Więcej opinii o specjaliście znajdziesz w profilu.

Cennik

UsługaCzasOnlineGabinet
Psychoterapia indywidualna – zapisy przez gabinet50 minut200/220 zł200/220 zł
Psychoterapia online – zapisy przez bloga/mailowo50 minut200 zł
Konsultacja indywidualna lub dla rodziny80 minut270 zł280 zł
Konsultacja indywidualna lub dla rodziny – zapisy przez bloga/mailowo80 minut270 zł

W przypadku podanej ceny 200/220 zł koszt jest zależy od wybranej godziny terapii/konsultacji. Cena 200 zł obowiązuje przy sesjach odbywających się do godziny 16. W godzinach popołudniowo-wieczornych od 16 cena wynosi 220 zł.

Gdzie?

Psychoterapia Warszawa Śródmieście

poniedziałek, wtorek

Poradnia Psychologiczna Synergia
Słomińskiego 5/104, 01-195, Warszawa

Tel: 786 663 115

Psychoterapia Warszawa Bielany

czwartek, piątek

Poradnia Psychologiczna Synergia
Krotoszyńska 6, 01-805, Warszawa

Tel: 505 936 530

Psychoterapia Online

Skype (możliwość połączenia się za pomocą linku z przeglądarki dla osób, które nie posiadają konta Skype)

skype: live:agnieszka.juroszek
agnieszka.juroszek@gmail.com

Zapisz się na spotkanie

Uwaga: Chwilowo brak wolnych terminów na terapię online (można umówić się jedynie na konsultacje przed terapią i zaczekać na dostępny termin stały terapii). Wolne terminy na terapią stacjonarną są dostępne w piątki około południa.

Aby dokonać rezerwacji terminu online, uzupełnij poniższe dane. Możesz także zapisać się mailowo.
E-mail: agnieszka.juroszek@gmail.com
Aby zarezerwować spotkanie stacjonarne, proszę o kontakt mailowy ze mną lub telefoniczny z Poradnią Psychologiczną Synergia: 505 936 530 / 786 663 115

Loading...

Po umówieniu spotkania przez poniższy kalendarz, otrzymasz mailowo informacje o umówionym spotkaniu, dane do płatności (przelewem) oraz przydatne informacje jak przygotować się do spotkania. Wiadomość jest generowana automatycznie. Jeśli nie otrzymasz maila, sprawdź folder spam lub skontaktuj się ze mną mailowo.