Praktyczny trening radzenia sobie z emocjami

Najbliższy trening odbędzie się online w sobotę. Planowany jest na sierpień lub wrzesień 2023 (dokładny termin zostanie ustalony z osobami zainteresowanymi). Aktualnie trwają zapisy.

O czym jest ten warsztat:

  • Sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
  • O czym nam mówią emocje – praca z potrzebami i ich wyrażaniem
  • Jak nie dokładać sobie w trudnych momentach poprzez głos krytyczny

Dla kogo:

  • dla osób, które chcą lepiej zrozumieć swoje emocje i znaleźć najlepsze dla siebie sposoby radzenia sobie
  • dla osób zmagających się ze stresem, kryzysami, depresją i lękiem

Program zajęć


Znaczenie emocji w naszym życiu i źródła trudności w radzeniu sobie z nimi
Związek emocji i potrzeb w naszym życiu
Narzędzia do regulacji emocji:

  • monitorowanie emocji i myśli – jak korzystać z dzienników i potrzeb
  • praca z krytycznymi myślami / krytykiem wewnętrznym
  • metody budowania poczucia bezpieczeństwa i równowagi (praca z wyobraźnią i zmysłami)
  • praktyka uważności w radzeniu sobie z emocjami i stresem – jak zacząć, by to faktycznie pomagało

Informacje organizacyjne

Uczestnicy otrzymają po warsztacie materiały dodatkowe: dzienniki emocji i potrzeb oraz skrypt z technikami radzenia sobie

Przed warsztatem otrzymasz ankietę, która pozwoli mi lepiej dopasować treści warsztatu do Twoich indywidualnych potrzeb.

Czas trwania: 5h
Forma: warsztat grupowy online
Termin: Wybrana sobota w sierpniu lub wrześniu
Liczba miejsc: max 8
Cena: 200 zł
Komunikator: Skype (możliwość uruchomienia z przeglądarki internetowej)

Wypełnij formularz, jeśli chcesz wziąć udział. Nie dokonuj żadnych opłat, dopóki nie zostanie ustalony termin warsztatu. Termin zostanie ustalony wspólnie, gdy zbierze się grupa. Nie ponosisz kosztów, jeśli ustalony termin nie będzie Ci odpowiadać.

Email: agnieszka.juroszek@gmail.com

Zarezerwuj miejsce

Kontakt – temat warsztatu