aktywne słuchanie

  • Triada Rogersa. Trzy cechy dobrego terapeuty

    Triada Rogersa. Trzy cechy dobrego terapeuty

    Carl Rogers – jeden z twórców psychoterapii humanistycznej wymienił trzy cechy, które powinien posiadać każdy dobry terapeuta. Terapeuta powinien być kongruentny, akceptujący i empatyczny. Zdaniem Rogersa terapia nie powinna polegać na rozwiązywaniu problemów czy analizie zachowania.

    Czytaj dalej