Zdaniem Carla Rogersa terapia nie powinna polegać na rozwiązywaniu problemów czy analizie zachowania. Zadaniem terapeuty / psychologa jest przede wszystkim zrozumienie drugiego człowieka i zaakceptowanie go takim, jaki jest. Triada Rogersa to trzy cechy, które zdaniem twórcy psychoterapii humanistycznej powinien posiadać każdy dobry terapeuta.

Dobry terapeuta

Triada Rogersa

Rogers jest twórcą terapii skoncentrowanej na osobie. Jest to podejście odmienne od terapii skoncentrowanej na problemie czy na zachowaniu. Jego zdaniem, by terapia była skuteczna, muszą zostać spełnione 3 warunki (tzw. triada Rogersa). Terapeuta musi być:

  • kongruentny/autentyczny – spójny, świadomy siebie
  • bezwarunkowo akceptujący – jest to akceptacja prawdziwa, wewnętrzna
  • empatyczny – jest zdolny spojrzeć na indywidualną sytuację klienta z jego perspektywy, zrozumieć ją i okazać to zrozumienie

Empatia

Pod pojęciem empatii kryje się współodczuwanie razem z Klientem i widzenie świata jego oczami. Terapeuta stara się naprawdę zrozumieć i “poczuć” położenie Osoby, z którą rozmawia i wejść w jej buty. Świat przeżyć drugiej osoby jest dla niego bardzo ważny. Okazuje empatię, nazywając swoimi słowami to, co czuje klient i reagując na to w sposób dostrojony.

Bezwarunkowa akceptacja

Terapeuta przyjmuje Klienta jako człowieka takim, jakim on jest. Okazuje szacunek odczuciom i poglądom Klienta, niezależnie od tego, co sam uważa. Widzi Klienta jako niezależną jednostkę, która ma prawo widzieć świat w określony sposób i dokonywać wyborów. Nie narzuca mu rozwiązań. Nie ocenia jego działań jako dobrych lub złych. Jeśli Klient przekracza granice terapeuty, może on wyrazić niezgodę i zadbać o swoje granice, ale nie potępiając przy tym Klienta.

Autentyczność (kongruencja)

Terapeuta zdaje sobie sprawę ze swoich odczuć, które pojawiają się w kontakcie z Klientem. Pozostaje spójny i prawdziwy. Dzieli się swoimi emocjami, jeśli uzna, że może to przynieść korzyść Klientowi. Emocje, którymi się dzieli są prawdziwe, odczuwa je naprawdę – nie wyraża czegoś tylko dlatego, że w danym momencie “powinno się to zrobić”. Terapeuta musi pamiętać, by nie doprowadzić do sytuacji, że to Klient musi się zająć terapeutą.

Triada Rogersa

Terapia humanistyczna

Według podejścia humanistycznego, każda osoba ma naturalną tendencję do samorealizacji, samoaktualizacji, rozwoju. Rozwój ten może jednak zostać zablokowany i wtedy pojawiają się różne problemy psychiczne.

Jednostka jest zdolna do rozwiązywania swoich problemów i do zrozumienia siebie. Potrzebuje jednak zrozumienia i szacunku, które pomagają w “odblokowaniu” rozwoju.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa – na czym polega?

Ludzie borykający się z trudnościami natury psychologicznej nie oczekują, że będziesz ich oceniał, analizował ich postępowanie czy udzielał im rad, lecz przede wszystkim pragną zostać wysłuchani, potrzebują zrozumienia oraz szacunku ze strony drugiej istoty ludzkiej.” Dr. Carl Rogers

Jaki jeszcze powinien być dobry terapeuta

Oprócz psychoterapii skoncentrowanej na osobie istnieje wiele innych nurtów psychoterapii. W każdym z nich cel terapii jest widziany nieco inaczej. Istnieją jednak pewne cechy wspólne:

  • Terapeuta powinien kierować się dobrem klienta. Nie oznacza to, że musi zawsze być miły, czasami bowiem konieczne jest powiedzenie czegoś trudnego. Jednak mimo to, motywacją terapeuty powinna być nadal pomoc drugiej osobie, a nie osiągnięcie własnych korzyści czy rozładowanie własnych emocji
  • Terapeuta powinien ustalać z klientem cel pracy i trzymać się go. W razie potrzeby cel może zostać zmieniony w porozumieniu między terapeutą i klientem. Terapeuta nie może jednak ustalać własnych celów terapii, na które klient się nie zgadza
  • Terapeuta powinien korzystać z superwizji swojej pracy, przejść własną psychoterapię oraz stale podnosić swoje kwalifikacje
  • Terapeuta nie powinien wchodzić w prywatne relacje ze swoim klientem. Nie powinien też prowadzić terapii swoich znajomych, rodziny, itp.

Powiązane artykuły

Agnieszka Juroszek

Jestem autorką bloga Psychologia Codzienności, na którym piszę o emocjach, relacjach i psychoterapii.
Prowadzę psychoterapię w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym i w nurcie terapii schematu. Wspieram osoby, doświadczające trudności w obszarze emocji, potrzeb, samoakceptacji oraz relacji z innymi ludźmi i komunikacji. Pomagam w pokonywaniu trudnych doświadczeń, takich jak trauma, przemoc, dorastanie w rodzinie pełnej obojętności, krytyki, z problemem alkoholowym, itp.
Jestem psychologiem, psychotraumatologiem, trenerem umiejętności społecznych i psychoterapeutą w trakcie szkolenia (Szkoła Psychoterapii Intra – rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ukończyłam również szkolenie przygotowujące do pracy w nurcie Terapii Schematu (akredytacja Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu ISST). Pracuję w Warszawie i online. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Podobne wpisy