Terapia Schematu jest dedykowana osobom u których występują nawracające trudności emocjonalne i w relacjach z innymi ludźmi (w tym zaburzenia osobowości). Przychodzi z pomocą, gdy zastosowanie terapii CBT (poznawczo-behawioralnej) nie przynosi zadowalających efektów. Zakłada, że u podłoża nawracających/utrwalonych trudności stoją wczesne nieadaptacyjne schematy

Schematy – to sposoby reagowania na różne zdarzenia. Składają się z emocji, reakcji ciała oraz interpretacji (przekonań). Realizują się poprzez różne nasze zachowania. Pojawiają się głównie we wczesnych okresach życia, gdy ważne potrzeby dziecka nie są zaspokajane w wystarczającym stopniu. Są silne, ponieważ powstają w okresie, kiedy dziecko nie jest jeszcze w stanie logicznie przeanalizować ich słuszności i bierze je za pewnik.

Schematy w dorosłym życiu mogą utrudniać funkcjonowanie, powodując trudności emocjonalne, destrukcyjne zachowania i problemy w relacjach z ludźmi.

Zmiana jedynie na poziomie myślenia i zachowania nie przynosi długotrwałego efektu – schemat pozostaje odporny na takie działania. Z pomocą przychodzi Terapia Schematu, która dotyczy wszystkich obszarów Schematu – emocji, potrzeb, doświadczeń ciała, przekonań i zachowania.

Umów spotkanie w nurcie terapii schematu

Umów wizytę – podstrony

Podobne wpisy