Dlaczego jedni wychodzą z depresji, a do innych ona stale wraca?

Niektórzy ludzie, mimo leczenia depresji (psychoterapia/farmakoterapia) wracają do leczenia – ciągle i ciągle.

Depresja może mieć swoje źródło w biologii organizmu (neuroprzekaźniki) i/lub w doświadczeniach psychologicznych osoby.

Częstą “przyczyną” nawracających zaburzeń depresyjnych są wcześniejsze trudne doświadczenia. Depresja jest wtedy jedynie “objawem”. Usunięcie depresji, jako objawu nie jest wystarczające – przynosi jedynie krótkotrwały efekt. U podłoża choroby mogą znajdować się nieprzepracowane straty, traumy, trudne doświadczenia z dzieciństwa i wynikające z nich zaburzenia osobowości (o zaburzeniach osobowości więcej pisałam TUTAJ ).

Można wytrenować swój mózg, decydując się na bardziej użyteczne myślenie, można podjąć większą aktywność życiową. Jednak bez zajęcia się głęboko zakorzenionym poczuciem zagrożenia, nieważności, brakiem poczucia bezpieczeństwa, wstydem, poczuciem winy, rozpaczą, poczuciem opuszczenia czy bezradności objawy depresji prędzej czy później powrócą. W dłuższej perspektywie skupienie się jedynie na objawach może bardziej szkodzić niż pomagać, ponieważ z kolejną terapią depresji nadzieja i motywacja do zmiany słabną.

Dopiero przepracowanie doświadczeń, tkwiących u podłoża depresji i związanych z nimi zaburzeń, wykształcenie nowych sposobów reagowania, świadomość potrzeb i zdobycie sposobów na ich zaspokajanie pomagają zapobiegać nawrotom depresji.

Jeśli po raz kolejny i kolejny leczysz depresję, wybierz nurt terapii, który uwzględnia emocjonalne schematy. Nie przerywaj terapii od razu, gdy ustąpią objawy.

Odpowiednimi nurtami będą na przykład terapia schematu, EFT, terapia psychodynamiczna.

Formy wsparcia psychologicznego

Konsultacja psychologiczna

To forma wsparcia w kryzysach i problemach psychologicznych. Jeśli nie wiesz, czy potrzebujesz psychoterapii, treningu umiejętności, diagnozy czy konsultacji z lekarzem psychiatrą, konsultacja psychologiczna jest dobrym pierwszym wyborem.

Psychoterapia indywidualna

Terapia jest procesem rozwoju, dedykowanym mierzeniu się z przedłużającymi się problemami i zaburzeniami natury emocjonalnej i interpersonalnej. Jest skuteczną w radzeniu sobie z depresją, lękiem, PTSD i skutkami trauma, syndromami DDA i DDD czy zaburzeniami osobowości.

Warsztaty psychologiczne

Zajęcia grupowe w formie treningowej, dotyczące radzenia sobie z emocjami, budowania samoświadomości, samoakceptacji, umiejętności komunikacyjnych. Treningi umiejętności społecznych dla dorosłych i młodzieży. Szkolenia dla rodziców. Grupy wsparcia.

Podobne wpisy