Osoby przychodzące po wsparcie i pomoc mówią często, że doskonale wiedzą co zrobić, ale nie potrafią dokonać zmiany. Albo, że rozumieją, że ich myślenie jest niepoprawne, ale ciągle i ciągle reagują tak samo. Logicznie rozumieją, różne rzeczy, ale nie przekłada się to w żaden sposób na odczuwanie i działanie. Nadal czują się źle. Kiedy dodatkowo „mądre słowa” powtarza otoczenie albo zasady myślenia wypracowywane są w terapii, paradoksalnie może pogłębiać się poczucie porażki, nieudolności, niezdolności zapanowania nad samym sobą.

Treści o pozytywnym myśleniu, motywowaniu się, wierze w sukces itp. są ogólnie dostępne. Wiele osób zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że ich automatyczne przykre myśli wcale nie są prawdziwe, ale nadal czują, jakby tak było. Powoduje to często dodatkowe ogromne rozdarcie, poczucie bycia dwoma różnymi osobami.

Co z tym zrobić?

Żeby poradzić sobie z takim konfliktem wewnętrznym musimy uświadomić sobie, że nasza psychika nie składa się jedynie ze świadomej i racjonalnej części. Nie mniej ważną rolę pełni sfera emocji, intuicji, przeczuć, doświadczeń fizycznych. Wiele rzeczy, które się w na dzieje jest nieświadomych albo częściowo nieświadomych (i nie ma w tym nic złego, bo dzięki automatyzacji wielu zachodzących procesów możemy oszczędzać cenną życiową energię).

Skin, Woman, Girls, Young, Lingerie, Female, Touch

Możemy jednocześnie wiedzieć, że należy coś zrobić i unikać tego jak ognia, obawiając się tego, choć świadomie rozumiemy, że żadne „niebezpieczeństwo” nam nie zagraża. Jednak nasza emocjonalna część mózgu mówi zupełnie coś innego i to ona często steruje podejmowaniem działań, naszymi chęciami i niechęciami. Nasza świadomość nie rejestruje wszystkich informacji, napływających z otoczenia, bo zwyczajnie w świecie nie jest w stanie nadążyć. Czasami też nie chce ona przyjąć pewnych faktów. Do naszego JA dociera jednak więcej informacji, niż zdajemy sobie z tego sprawę i często zostają one w pewnym stopniu zinterpretowane i przetworzone. Informacje trafiają do naszej pamięci, są porównywane do tego, co już znamy (często do doświadczeń z dzieciństwa).

Funkcją sfery emocjonalnej jest nas chronić przed potencjalnymi niebezpieczeństwami – także tymi w relacjach – zatem wyłapuje ona różne „niebezpieczne” sygnały. Sfera emocjonalna czasami „myli się” ponieważ wyciąga wnioski z wielu danych w krótkim czasie. Czasem natomiast informacje przez nią zarejestrowane są prawdziwe i chronią nas przed działaniami na naszą niekorzyść. Dopóki jednak nie zbadamy głębiej tego, co dzieje się w emocjonalności, trudno jest ocenić, czy wskazówki emocjonalnej części bardziej nam pomagają czy przeszkadzają w realizacji naszych celów.

Badanie sfery emocjonalnej jest często trudne, ponieważ wiąże się z doświadczeniem wielu trudnych uczuć, których często nie chcemy dopuścić do świadomości. Sprawy nie ułatwia wcale to, że uważamy je za nielogiczne, nieadekwatne do sytuacji. Emocje nie są złe, ani głupie – one po prostu są. Żeby w pełni wykorzystać potencjał, który one nam dają trzeba jednak zbadać je bez oceniania. Po prostu prześledzić nasze skojarzenia, lęki, to co nas odpycha i co nas przyciąga. Zbadać jakie potrzeby za tym stoją. Zobaczyć co dzieje się z naszym ciałem, kiedy myślimy o różnych wariantach rzeczywistości, scenariuszach, wspomnieniach, o sytuacjach. I dopiero, kiedy w pełni zrozumiemy, co chciały powiedzieć nam nasze emocje, możemy poddać to zmianie.

Jeśli rezygnujemy z emocjonalnej strony lub ograniczamy się tylko do niektórych emocji, tracimy ważną część energii i motywacji oraz mądrości w kierowaniu swoim losem.

Formy wsparcia psychologicznego

Konsultacja psychologiczna

To forma wsparcia w kryzysach i problemach psychologicznych. Jeśli nie wiesz, czy potrzebujesz psychoterapii, treningu umiejętności, diagnozy czy konsultacji z lekarzem psychiatrą, konsultacja psychologiczna jest dobrym pierwszym wyborem.

Psychoterapia indywidualna

Terapia jest procesem rozwoju, dedykowanym mierzeniu się z przedłużającymi się problemami i zaburzeniami natury emocjonalnej i interpersonalnej. Jest skuteczną w radzeniu sobie z depresją, lękiem, PTSD i skutkami trauma, syndromami DDA i DDD czy zaburzeniami osobowości.

Warsztaty psychologiczne

Zajęcia grupowe w formie treningowej, dotyczące radzenia sobie z emocjami, budowania samoświadomości, samoakceptacji, umiejętności komunikacyjnych. Treningi umiejętności społecznych dla dorosłych i młodzieży. Szkolenia dla rodziców. Grupy wsparcia.

Podobne wpisy