Zaburzenia

  • Zaburzenia osobowości w DMS-5

    Zaburzenia osobowości w DMS-5

    Według DSM-5 zaburzenie osobowości to „trwały wzorzec wewnętrznych doświadczeń i zachowań, które w znaczącym stopniu odbiegają od oczekiwań występujących w kulturze, w której osoba żyje”.

    Czytaj dalej