W komunikacji wyróżniamy 4 postawy: asertywną, uległą, agresywną i manipulującą. Jeśli chcesz sprawdzić swoją asertywność, wypełnij test asertywności. Poniżej, na tej stronie znajdziesz wskazówki jak rozwijać swoją asertywność.

Asertywność, to postawa, w której dbasz o swoje granice i potrzeby z poszanowaniem granic, potrzeb i uczuć innych ludzi. Stawiasz siebie na pierwszym miejscu, potrafisz też podchodzić z empatią i szacunkiem do innych ludzi. Ta postawa pozwala budować bliskie, trwałe, satysfakcjonujące relacje. Osoby asertywne potrafią wyrażac swoje potrzeby wprost, dbać o siebie w relacjach i dawać przestrzeń innym. Asertywność sprawia, że inni ludzie najczęściej czują się z nami dobrze. Pamiętaj, że prowadzi ona także do tego, że niektóre osoby (u których przeważa postawa agresywna i manipulująca), które nie chcą respektować naszych praw, będą niezadowolone, mogą też odchodzić z naszego życia.

Asertywnej komunikacji możesz się nauczyć.

W zależności od tego, jakie przeważają u Ciebie postawy (inne niż asertywna), możesz potrzebować nieco innych kroków, by poprawić swoja asertywność.

Kroki ogólne, pomocne w rozwoju asertywności:

 • Psychoterapia, skoncentrowana na wzorcach relacji (np. terapia schematu, terapia humanistyczno-doświadczeniowa, w tym Gestalt, EFT, terapia psychodynamiczna, terapia interpersonalna).
 • Treningi asertywnej empatycznej komunikacji – konstruktywnego wyrażania potrzeb, wyznaczania granic, rozwiązywania konfliktów.
 • Poradniki na temat asertywnej komunikacji. (uwaga: poradniki są pomocne, jednak zazwyczaj niewystarczające, by nauczyć się nowych wzorców i usunąć wzorce nieasertywne, ponieważ zazwyczaj nasz brak asertywności, ma swoje ważne źródła, do których trzeba sięgnąć, by dokonać skutecznej zmiany!).
 • Wizualizacja nowych wzorców zachowań, w celu skuteczniejszej zmiany nawyków.
 • Rozwijanie świadomości swoich praw w relacjach i praw innych ludzi oraz umiejętności rozdzielania słów i uczuć innych oraz własnych przekonań i potrzeb
 • Identyfikacja zachowań, które utrudniają wchodzenie w relacje i doświadczanie bliskości, autonomii, satysfakcji w kontaktach z innymi

Jeśli przejawiasz postawę uległą/bierną

 • zrozumienie źródeł takiej postawy w Twojej historii (psychoterapia, samorozwój)
 • rozpoznanie przekonań, które blokują Cię przez zadbaniem o siebie (psychoterapia)
 • przełamanie barier i krytycznego myślenia o sobie i swoich potrzebach (psychoterapia)
 • nauka rozpoznawania własnych potrzeb (często uległość jest związana z brakiem świadomości swoich potrzeb)
 • przepracowanie poczucia winy lub lęku przed odrzuceniem, bezradności
 • rozwijanie poczucia własnej wartości
 • wzięcie odpowiedzialności za dbanie o swoje potrzeby w sposób aktywny
 • nauka wyrażania potrzeb w sposób asertywny (treningi)
 • nauka wyznaczania granic (treningi)
 • nauka radzenia sobie w sytuacji, gdy inni ludzie nie chcą respektować wyznaczanych granic

Jeśli przejawiasz postawę agresywną

 • zrozumienie źródeł Twojej postawy i jej znaczenia w przeszłości (kiedyś agresja mogła być jednym skutecznym sposobem w zadbaniu o siebie)
 • rozpoznanie przekonań, które pchają Cię do zachowań agresywnych (psychoterapia)
 • nauka asertywnych strategii wyrażania potrzeb (treningi)
 • nauka empatii (psychoterapia, treningi)
 • przepracowanie poczucia krzywdy i niesprawiedliwości, złości lub innych trudnych uczuć z przeszłości (psychoterapia)
 • nauka rozróżniania zdrowej i niezdrowej złości

Jeśli przejawiasz postawę manipulującą

 • zrozumienie źródeł Twojej postawy z przeszłości (psychoterapia)
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości
 • przepracowanie lęku przed odrzuceniem, poczucia krzywdy, niesprawiedliwości, bezradności i innych trudnych emocji (psychoterapia)
 • wzięcie odpowiedzialności za dbanie o swoje potrzeby w sposób aktywny i wprost
 • nauka asertywnych strategii wyrażania potrzeb i wyznaczania granic (trening)

Zadbaj o siebie

Artykuły o komunikacji

Przeczytaj jak wyrażać swoje potrzeby, asertywnie wyznaczać granice i okazywać innym zrozumienie i empatię. Poznaj często popełniane błędy i dowiedz się jak ich unikać.

Psychoterapia indywidualna

Terapia jest procesem rozwoju, dedykowanym mierzeniu się z przedłużającymi się problemami i zaburzeniami natury emocjonalnej i interpersonalnej. Jest skuteczną w radzeniu sobie z depresją, lękiem, PTSD i skutkami trauma, syndromami DDA i DDD czy zaburzeniami osobowości.

Trening komunikacji potrzeb

Zajęcia grupowe w formie treningowej, dotyczące radzenia sobie z emocjami, budowania samoświadomości, samoakceptacji, umiejętności komunikacyjnych. Treningi umiejętności społecznych dla dorosłych i młodzieży. Szkolenia dla rodziców. Grupy wsparcia.