W ostatnich latach modne stało się korzystanie z pomocy doradców zawodowych lub doradców kariery. Wiele unijnych projektów związanych ze zwalczaniem bezrobocia rozpoczynało się od konsultacji z doradcą zawodowym.

Czy doradca zawodowy rzeczywiście pomoże w znalezieniu pracy? Dla kogo taka wizyta będzie użyteczna, a dla kogo będzie zwykła stratą czasu? Czy doradca zawodowy to to samo co psycholog?

Doradca zawodowy a psycholog

Zadaniami doradcy zawodowego jest m.in. pomoc w stworzeniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego) oraz w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto może on mieć dostęp do różnych lokalnych ofert pracy (choć tym częściej zajmują się agencje zatrudnienia) lub pomagać przy ich wyszukiwaniu. Ma także możliwość przeprowadzenia testów predyspozycji zawodowych.

Psycholog również może pracować jako doradca zawodowy choć (zależnie od profilu i uczelni) do samego przygotowywania dokumentów może mieć mniejsze przygotowanie uniwersyteckie. Psycholog ma jednak dużo większe możliwości w kwestii oceny kandydata ponieważ oprócz stosowania testów predyspozycji zawodowych ma także uprawnienia do używania testów osobowości, temperamentu, podatności na stres czy inteligencji.

Z punktu widzenia osoby, korzystającej z doradztwa najkorzystniejsza jest sytuacja, kiedy „pomagacz” jest jednocześnie dobrze przygotowanym doradcą zawodowym i psychologiem, znającym rynek pracy i prawa na nim panujące, ale też umiejętnie stosującym testy psychologiczne i potrafiącym dostrzegać słabe i mocne strony klienta.

Gdzie pracują doradcy ?

Ochotnicze Hufce pracy
Urzędy Pracy (wojewódzkie, powiatowe)
poradnie psychologiczno-pedagogiczne
biura doradztwa personalnego, agencje pracy
szkoły (na stałe lub w ramach jednorazowych projektów)

Warto czy nie warto ?

Doradca zawodowy pomoże Ci, gdy:

 • chcesz wstępnie rozeznać w jakiego typu pracy możesz się sprawdzić (testy predyspozycji zawodowych)
 • potrzebujesz przygotować dokumenty aplikacyjne (cv, list motywacyjny, itp.)
 • potrzebujesz pomocy w znalezieniu ofert pracy,
 • chcesz się przygotować do rozmowy o pracę, zadbać o autoprezentację
 • potrzebujesz dodatkowych szkoleń zawodowych, które pomogą Ci bardziej elastycznie odnaleźć się na rynku pracy

Psycholog pomoże Ci, gdy :

 • chcesz lepiej poznać swoje słabe i mocne strony, lepiej dopasować kierunek kariery zawodowej do Twojej osobowości, sposobów radzenia sobie ze stresem itp
 • nie jesteś pewien co będzie dla Ciebie najlepsze, ale wiesz mniej więcej jakiego typu praca bardziej do Cb pasuje, a jak wcale (np. praca naukowa vs. praca rzemiślnicza, praca z przedmiotami vs. praca z ludźmi)
 • potrzebujesz osoby, które wskaże Ci nad czym warto pracować  (np. kompetencje społeczne, zdolność koncentracji uwagi) i pomoże znaleźć sposób, by te słabsze strony wzmacniać
 • znalezienie pracy nie jest jedyną poważną trudnością, przed którą stoisz (np. chorujesz na depresję, brakuje Ci motywacji, w poprzedniej pracy miałeś poważne konflikty ze współpracownikami, itp.)

Bez pomocy doradcy zawodowego i psychologa możesz się obejść gdy:

 • gdy lubisz działać sam, wiesz jak zdobywać wiarygodne ważne informacje
 • potrzebujesz jedynie wstępnie rozeznać, jaki typ osobowości zawodowej posiadasz – lub chcesz go zbadać „z ciekawości (wystarczą Ci np. testy Hollanda dostępne online)
 • szukasz samodzielnie ofert pracy i w zupełności wystarcza Ci umiejętność korzystania z wyszukiwarek i grup, gdzie zamieszczane są ogłoszenia,
 • masz bogatą sieć kontaktów, która sprzyja znalezieniu pracy,
 • wiesz jak powinno wyglądać dobre CV i potrafisz je przygotować (np. korzystając z gotowych szablonów dostępnych online.
 • mieszkasz w korzystnej lokalizacji, wielu pracodawców szuka pracowników z takim wykształceniem i doświadczeniem jak Twoje
 • szukasz jedynie pracy sezonowej

Podobne wpisy